Sağlık sorunu nedeniyle göreve sivil gelen polise verilen cezaya yargı freni

İZMİR – Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir polis memurunun 2023 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omzu kırıldı. 10’ar gün olarak sağlık raporu alan polis, bir süre sonra tam olarak iyileşmemesine rağmen yeniden göreve başladı. Görev yazılan polis memuru, omzunun tam olarak iyileşmemesi nedeniyle resmi kıyafeti giymekte zorlandığı için polis yeleğiyle göreve gitmek zorunda kaldı.

SAĞLIK SORUNU BİLİNMESİNE RAĞMEN RAPOR TUTULDU

Söz konusu durumdan amirlerinin de haberi olmasına rağmen polis memurunun gittiği görevdeki yetkili amiri, sivil geldiği gerekçesiyle hakkında rapor tuttu. İfadesi alınan polise ise sağlık sorununu anlatmasına ve raporlarını sunmasına rağmen, “Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle ceza verildi. Polis memuru verilen cezaya karşı dava açtı.

‘SAVUNMA İSTEM YAZISI İŞLEM DOSYASINDA BULUNMUYOR’

Davada Edirne İdare Mahkemesi kararını verdi. Polis Haklarını Koruma Platformu tarafından paylaşılan mahkeme kararında, dava konusu olayda dosyada polisin savunma istem yazısının bulunmamasının belirtilmesi dikkat çekti.

Kararda, “Dosya kapsamından, dava konusu olay ile ilgili davacıya tebliğ edilen savunma istem yazısına rastlanmadığı, savunma istem yazısının davacıya tebliğine ilişkin belgeye yer verildiği, Mahkememiz ara kararı ile savunma istem yazısının davalı idareden istenildiği, davalı idare cevabında, savunma istem yazısının davacıya tebliğ ve teslimi yapıldığından işlem dosyasında bulunmadığının belirtildiği görülmektedir” denildi.

‘DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYARLILIK BULUNMUYOR’

Yönetmelik açısından verilen cezadaki eksikliklere de dikkat çeken mahkeme, cezanın hukuka uygun olmadığına hükmetti. Emsal olarak nitelendirilen kararda, “Bu durumda, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 30/2 bendinde, savunmanın memur hakkındaki iddialar, bu iddiaların dayandığı deliller, isnat edilen fiil veya hâllerin hukuki nitelendirmesi ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil veya hâllerden (olayda 7068 sayılı Kanun) hangisinin kapsamına girdiğinin bent ve alt bent belirtilerek isteneceği düzenlemesine yer verildiği, davalı idarece, anılan belgenin, davacıya tebliğ ve teslimi yapıldığından Mahkemeye sunulamadığı, ancak, idarece, ilgililere tebliğ ve teslimi yapılan belge suretlerinin işlem dosyasında muhafazasının gerekli olduğu, anılan gerekliliğe uyulmadığı ve idarece Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 30/2 bendinde belirtilen hukuki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği noktasında, Mahkememizce, gerekli hukuki inceleme ve değerlendirme yapılamadığından, davacıya kınama disiplin cezası verilmesine ve 2 ceza puanının özlük dosyasına işlenmesine ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x